Trikvetra

Sme občianske združenie Trikvetra a venujeme sa rôznym oblastiam života, akými sú:

získavanie poznatkov o stavbách z prírodných materiálov, tvorivé dielne, písanie článkov a ručná tvorba – handmade.

Hlavné ciele nášho združenia sú: zvýšenie povedomia ľudí, tzn., aby sa lepšie správali k prírode a k sebe samým, aby našli spôsoby, ako odbúrať stres v bežnom živote.

Našimi projektmi podporujeme ľudí pri plnení svojich snov, podieľame sa na realizácii záhradiek v meste, podporujeme umelcov v duševnej tvorivej činnosti, ako je písanie článkov, nahrávanie piesní, audio-článkov, maľovanie obrazov, písanie a ilustrácia detských knižiek s prírodnou tematikou.

Každý z nás potrebuje miesto, kde si oddýchne, dobije baterky a kde môže byť sám sebou.

Pre niekoho je takým miestom nákupný dom, kino či „kutilská“ miestnosť, pre iného les, jazero, prípadne záhrada.

V projekte Žijem v štýle eko sa zaoberáme štúdiom technológií, získavaním hodnotných vedomostí v oblasti staviteľstva ohľaduplného voči prírode, či už v mestskej, alebo vidieckej komunite.

Súčasťou tohto projektu je i spoznávanie jednotlivých elementov krajiny, akými sú voda, oheň, vzduch a zem, zároveň uvedomovanie si ich dôležitosti na pozemku.

Projekt S deťmi za prírodou je ako stvorený pre deti, ich rodičov či starých rodičov. No tiež pre škôlky i školy, ktoré sú ochotné rozvíjať tento projekt spolu s nami.

Je dávnou pravdou, že deti sú našou budúcnosťou. Preto je dôležité, aby vyrastali s poznaním, aká je príroda dôležitá pre našu existenciu.

Snažíme sa im to priblížiť cez rozprávky v knižkách alebo pri spoločenských stolových hrách, či prostredníctvom divadelných dosiek, alebo v tvorivých dielňach.

Projekt Tvoriwo je zostavený hravou formou. Pomocou slovných a kreatívnych hier poznávame seba samých.