Trikvetra

Sme Občianske združenie Trikvetra a venujeme sa rôznym oblastiam života.

Hlavným cieľom nášho združenia je zvyšovať povedomie ľudí, t. j. aby sa lepšie správali tak k prírode, ako aj k sebe samým, a aby našli spôsoby, ako odbúrať stres z každodenného života.

Našimi projektami podporujeme ľudí pri plnení svojich snov, podieľame sa na realizácii mestských záhradiek, podporujeme umelcov v duševnej tvorivej činnosti akou je písanie, nahrávanie piesní, audia aj videa, maľovanie obrazov či tvorba detských knižiek s prírodnou tematikou.

V projekte Žijem v štýle eko sa zaoberáme štúdiom technológií, získavaním hodnotných vedomostí v oblasti staviteľstva ohľaduplného voči prírode či už v mestskej, alebo vidieckej komunite. Súčasťou tohto projektu je i spoznávanie jednotlivých elementov krajiny (voda, oheň, vzduch a zem), a zároveň uvedomovanie si ich dôležitosti na pozemku. Každý z nás potrebuje miesto, kde si oddýchne, dobije baterky a kde môže byť sám sebou. Pre niekoho je takým miestom nákupné centrum, kino či „kutilská“ miestnosť, pre iného les, jazero alebo záhrada.

Projekt S deťmi za prírodou je ako stvorený pre deti, ich rodičov či starých rodičov. No tiež pre škôlky i školy, ktoré sú ochotné podieľať sa na rozvoji tohto projektu spolu s nami. Je dávnou pravdou, že deti sú naša budúcnosť. Preto je dôležité, aby vyrastali s vedomím toho, aká je príroda dôležitá pre našu existenciu. Túto myšlienku sa im snažíme sprostredkovať rozprávkami v knižkách, pri spoločenských stolových hrách, prostredníctvom divadelných dosiek alebo v tvorivých dielňach.

Projekt Tvoriwo má hravú formu. Pomocou kreatívnych slovných hier i divadelných predstavení poznávame seba samých.