Žijem v štýle Eko

Každý z nás potrebuje miesto, kde si oddýchne, dobije baterky a kde môže byť sám sebou.

Pre niekoho je takým miestom nákupný dom, kino či „kutilská“ miestnosť, pre iného les, jazero prípadne záhrada. V tomto projekte sme vyhradili priestor pre tých, ktorí majú pri dome kúsok svojho pozemku a ten by chceli pretvoriť na svoje vysnívané miesto.

Ukážeme si, ako si urobiť návrh, aby sme si vytvorili také miesto, ako návrh zakomponovať do reálneho prostredia a zároveň zosúladiť s vlastným životným štýlom, ktorý sa nám páči.

Súčasťou tohto projektu je i spoznávanie jednotlivých elementov krajiny, akými sú voda, oheň, vzduch a zem a následné uvedomovanie si ich dôležitosti na pozemku.

Napíšte nám na infotrikvetra@gmail.com, dohodneme si stretnutie a následné kroky.