Každý z nás potrebuje miesto, kde si oddýchne, dobije baterky a kde môže byť sám sebou.

Pre niekoho je takým miestom nákupný dom, kino či "kutilská" miestnosť, pre iného les, jazero prípadne záhrada.V tomto projekte sme vyhradili priestor pre tých, ktorí majú pri dome kúsok svojho pozemku, ktorý by chceli pretvoriť na svoju "tajomnú záhradu".

Ukážeme si ako si urobiť jej návrh, ako ho zakomponovať do reálneho prostredia a zároveň zosúladiť s vlastným životným štýlom, ktorý vedieme.

Prihlášky a otázky zasielajte na infotrikvetra@gmail.com

Poplatok: dobrovoľný

(príspevkom podporíte OZ Trikvetra, ktoré pomáha vytvárať miesta na regeneráciu).