S deťmi za prírodou

Cieľ/Vízia
Kreatívnou a zábavnou formou predstaviť deťom a ich rodičom spolužitie zvierat a život v prírode.

Rozšíriť všeobecné poznatky a rozhľad v oblasti zdravia, životného prostredia a podporiť výchovu detí v oblasti ohľaduplného zaobchádzania s prírodou.

Cieľové skupiny
  1. Deti vo veku od 2 rokov a ich rodičia
  2. Široká verejnosť a nadšenci života v súlade s prírodou
  3. Zamestnanci a kolektív výchovno-vzdelávacích zariadení

Obsah projektu

Tvorivé divadielka

Deti sa potešia bábkovým divadielkam, ktoré budú súčasťou rôznych podujatiach a v rámci nich si začnú vytvárať to svoje divadielko.

Vhodné pre:
  1. kultúrno-spoločenské podujatiach ako napr. MDD, deň Matiek, oslava narodenín, vianočný program, podujatia na farmárskych trhoch a podujatia pre širokú verejnosť),
  2. do úzkeho rodinného kruhu, ako aktivita  vzájomne zbližujúca generácie.