S deťmi za prírodou

Cieľ

Cieľom projektu je podporiť deti a dospelých pri výchove v oblasti životného prostredia. Program poskytuje priestor na kreativitu, na precvičenie a rozvoj motorických, verbálnych, poznávacích zručností.

Cieľové skupiny:

- deti a mládež,

- zamestnanci a kolektív výchovno-vzdelávacích zariadení,

- rodičia, široká verejnosť a nadšenci života v súlade s prírodou.

V súčasnej dobe pozostáva z:

Trojkvietkové rozprávky

Edícia rozprávok pozostávajúcou z dvanástich príbehov zo života lesných zvieratiek + bonusovej rozprávky o fantázii s maľovankou, doplnených jedinečnými kresbami od viacerých talentovaných ilustrátoriek.

Cieľom je prebudiť v deťoch prirodzený záujem o prírodu, aby vyrastali s vedomím, že sa k nej treba správať s láskou a úctou.

Jednoduché, zrozumiteľné príbehy zasadené do štyroch ročných období sú výbornou edukatívnou pomôckou pre rodičov, zamestnancov detských centier, klubov, materských i základných škôl či iných voľnočasových výchovno-vzdelávacích zariadení.

 

Tvorivé divadielko

Členovia nášho OZ Trikvetra aj s prípadnou pomocou priaznivcov OZ Trikvetra – v školách, materských školách, v detských domovoch, v detských kluboch, v detských centrách – po vzájomnej dohode s kompetentnými pracovníkmi realizujú program s názvom Tvorivé divadielko.
Program obsahuje:
- bábkové predstavenie Brumko a včielky,
- interaktívne rozprávanie Brumka a včielky s deťmi,
- tvorivé dielne – deti si môžu vytvoriť zvieracie postavičky z papiera na vlastné divadlo.

Dĺžka programu je 1,5 až 2 hodiny. Závisí to od počtu detí a od ich zahĺbenia sa do aktivity v tvorivých dielňach.

Pre materskú realizátorky dočasne pozastavené!

Tvorivé okienko

je online kanál na YouTube.
Ide o kanál DIY/do it yourself/ pre deti, vďaka ktorému si môžu deti tvoriť, kresliť, strihať, lepiť, a tým cibriť svoju motoriku a kreativitu.